SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

www.termalkeyfi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Eğitim Mahallesi, MuratpaşaCad. No 1/1 - 2 Kadıköy İstanbul  adresinde mukimNİSAHAN TURİZM VE OTELCİLİK LTD.ŞTİ. (Bundan böyle “TERMALKEYFİ.COM” olarakanılacaktır). www.termalkeyfi.com internet sitesine üye olan internetkullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu NİSAHAN TURİZMVE OTELCİLİK LTD.ŞTİ.’nin sahip olduğu www.termalkeyfi.coma dlı internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Busözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmelerde dâhil her türlü tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama hizmetleri ve diğersunulacak hizmetlere uygulanacaktır.

3. Web Sitesi İçeriği

www.termalkeyfi.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği süreklişekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiilideğişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumuile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. TERMALKEYFİ.COM tarafından,web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi,performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarlabağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkındaherhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhüttebulunulmamaktadır. TERMALKEYFİ.COM , web sitesi içeriğinde her türlü değişiklikve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecekhiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı TERMALKEYFİ.COM ’asorumluluk yüklenemez.

4. Web SitesindeDeğişiklik Yapma Hakkı

TERMALKEYFİ.COM , işbu web sitesi vesite uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ilesitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyiyeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişikliklersitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ilebu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer websayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbirrezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.termalkeyfi.com web sitesi ve TERMALKEYFİ.COM ’a sorumluluk yüklenemez.

5. Web SitelerineVerilen Bağlantılar (Linkler)

TERMALKEYFİ.COM , www.termalkeyfi.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı(link) verilebilir. TERMALKEYFİ.COM , link verilen sayfalardaki bilgilerindoğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte,tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyeninkendi sorumluluğundadır. TERMALKEYFİ.COM , bu tür link verilen sayfalaraerişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TERMALKEYFİ.COM ,uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6. Site Bilgileri

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veyaaracı kurumlardan alınarak TERMALKEYFİ.COM web sitesi üzerinde ilan edilenbilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talepedilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesindendolayı TERMALKEYFİ.COM sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının TERMALKEYFİ.COMweb sitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olupalınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir.Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise veülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmalarıtamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle birdurumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunugöstereceklerdir.

TERMALKEYFİ.COM internet sitesinde,kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayıoluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracıkurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusuolduğunda TERMALKEYFİ.COM , ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplamtutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7. Rezarvasyon İptalveya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

TERMALKEYFİ.COM üzerinden yapılanher türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tümiptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen vesözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.

TERMALKEYFİ.COM üzerinden alınanhizmetlerle ilgili, her aşamada TERMALKEYFİ.COM ile bağlantıya geçilecektir.Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yenirezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında TERMALKEYFİ.COM sorumlulukkabul etmez.

8. TERMALKEYFİ.COM bildirimlerive Elektronik Bilgilere ilişkin KULLANICI onayı

Bu sözleşme elektronik olarakimzalanmaktadır. TERMALKEYFİ.COM ’un, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhütettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilenbildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığıvarsayılır.

Bu bilgiler;

Kullanıcıların hizmete kaydolduğundabelirttiği e-posta adresine e-posta ile, Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıyagönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişimsureti ile, Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesineerişim sureti ile, gönderilebilir.

9. Tarafların Hak veYükümlülükleri

www.termalkeyfi.com sitesine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garantieder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve buişlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşındanküçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veyavasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından TERMALKEYFİ.COMsorumlu tutulamaz.

www.termalkeyfi.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerindendoldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındakigönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikteolmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerininsonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerinbu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapmave benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Kullanıcı web hizmeti alırken,ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasınıgizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal TERMALKEYFİ.COM’a bildirmekle yükümlüdür.

10. Fikri MülkiyetHakları

www.termalkeyfi.com adlı web sitesi’nin sahibi NİSAHAN TURİZM VE OTELCİLİK LTD. ŞTİ ’dir. Busayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğerişaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasınayönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu TERMALKEYFİ.COM‘un ya da TERMALKEYFİ.COM ’ un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. TERMALKEYFİ.COM’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin yada bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’larınkısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya dadiğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayankişisel ihtiyaç için mümkündür.

www.termalkeyfi.com web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortayaçıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümündeİstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. TERMALKEYFİ.COM ‘un kullanıcınınbulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptaletmesi veya TERMALKEYFİ.COM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadaryürürlükte kalacaktır. TERMALKEYFİ.COM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi birhükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tektaraflı olarak feshedebilecektir.

12. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerdeİstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapmasıkullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alanmaddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olmasıanında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Copyright 2021 Termal Keyfi